khach san trong khach san Chuyện làng nước
Thứ ba, 21/10/2014
Boulevard CocktailBoulevard Cocktail
Combine Belvedere, elderflower liqueur, lime juice and agave nectar. Add ice, cover and shake vigorously. Strain into a chilled cocktail glass...
Whiskey cocktail Whiskey cocktail
Add ice to the glasses Pour the whiskey Add Green Crème de Menthe Stir well and serve
 Lavender sparkling wine Lavender sparkling wine
475ml water 220g caster sugar 10g dried lavender buds ...
Lavender sparkling wine Lavender sparkling wine
475ml water 220g caster sugar 10g dried lavender buds ...
A rainbow of love cocktail A rainbow of love cocktail
1 bottle chilled Prosecco 15ml Cointreau 15ml dry gin 45ml chilled orange juice ...
Chocolate Mandarin Dream Cocktail Chocolate Mandarin Dream Cocktail
Rub the orange wedge around the lip of a large chilled martini glass. Lightly rim the lip of the glass with cocoa powder. Fill a shaker with ice and add vodka, liquor and liqueur.
Romeo and Juliet Cocktail Romeo and Juliet Cocktail
Fill a cocktail shaker with ice; add tequila (or Absolut Apeach), Grand Marnier, cherry liquor and peach juice. Shake vigorously for 10 seconds and pour into a chilled fluted glass or large martini glass.
 A rainbow of love cocktail A rainbow of love cocktail
1. Chill a long fluted champagne glass for a few hours in the refrigerator before preparing. 2. When ready to serve, remove the glass from the refrigerator and pour in juices, gin and a touch of Cointreau...
10 điều giải đáp từ Người phục vụ rượu (tt) 10 điều giải đáp từ Người phục vụ rượu (tt)
Atks.vn - “Nhiệt độ trữ rượu cũng rất quan trọng. Nếu bạn không có kho trữ rượu vang, thì nơi trữ rượu hay nhất là trong tầng hầm hoặc trong buồng riêng ở giữa nhà. Trữ cách này, rượu sẽ không bị nhiệt độ bên ngoài tác động nhiều"
10 điều giải đáp từ Người phục vụ rượu 10 điều giải đáp từ Người phục vụ rượu
Atks.vn - Hiện nay trên thế giới chỉ có 180 Người phục vụ rượu bậc thầy. Để đạt được chứng nhận Người phục vụ rượu bậc thầy, thì người phục vụ rượu phải trải qua buổi huấn luyện cam go trong khoảng thời gian vô hạn và phải vượt qua được bốn kỳ thi các cấp.
Các tin khác :
Grand Margarita(28/07/2012)
Bellini Martini(23/07/2012)
Beer Margaritas(19/07/2012)
Ultimate Margarita(10/07/2012)
Matatuck Mystery Cocktail(06/07/2012)
Mango-Citrus Daiquiri(25/06/2012)
Coconut Margarita(18/06/2012)
Mango-Citrus Daiquiri(11/06/2012)
Merry Mojitos(08/06/2012)
Thai Coco Cocktail(05/06/2012)
1 2 3 4